Reklamation

REKLAMATION / REPARATION & RETURNERING
( Uddrag fra vore salgs- og leveringsbetingelser)

Reklamation el. indsigelse:
    Skulle du have en reklamation eller indsigelse overfor et produkt fremsendt til dig, SKAL vi have denne fra dig omgående samme dag eller dagen efter. - Dermed har vi bedst mulighed for at afhjælpe en kedelig situation.

Transportreklamation:
    - Det er nødvendigt at du reklamerer direkte til transportchaufføren ved modtagelsen og påfører fragtbrevet en tekst f.eks. som ‚ Emballage beskadiget‘, ellers vil fragtfirmaet IKKE være erstatningsansvarlig.


     UDDRAG FRA VORE SALGS - leverings- og betalingsbetingelser:

17.     Returnering & ombytning:
         Produkter tages IKKE retur el. ombyttes. - Vi satser på, til kundens fordel på hurtige efterleveringer f.eks. i forb. med butiksåbninger.

17.1:  Skaffevarer / specialproducerede artikler (= ikke normal lagervare )
          Hjemtaget netop til den enkelte kunde tages ALDRIG retur. ( Vi bestræber os på i fællesskab med dig, at du har alle oplysninger forud for din beslutning og handler iøvrigt kun med kvalitativt gode produkter ).

17.2:  Skulle der foreligge en særaftale for et std. produkt ,
          Tages det kun retur efter forudgående nærmere aftale og med branche-kutyme fradrag på 20 - 25 %, dog minimum kr 250,00.

17.3:  I det tilfælde, at køber er berettiget til at returnere nogle emner med henblik på ombytning eller af hjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage / godt emballeret og for købers regning og
          risiko.
          Varen skal herudover være ubrugt, uden overfladeskader ( for så vidt der ikke er tale om forudgående transportskade reklamation ) og i korrekt udseende og funktionsdygtig.

17.4:  Shopdisplay.dk ombytter eller reparerer så vidt muligt defekte varer, men vi forbeholder os retten til at afvikle en reklamation ved at udbetale varens købspris.

17.5:  I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning overdrages det / de nye emner til køber på samme måde som
         ved hovedordren.