Salgsbetingelser

Salgs/leverings- og betalings betingelser  Januar 2010
( samt ekstra kundevejledning .... for nye - & endnu ikke registrerede erhvervskunder )

Denne side indeholder følgende emner:

1: Privatkøbskunder -  ( som ofte forespørger - vi sælger kun til erhvervskunder )
2: Ordre - &  betalingsforløbet som std.
3: Hovedbetingelser for erhvervskøbskunder - m/ minimum købsgebyrer. - Se § 1
4: Andre betingelser og udspecificerede betingelser for erhvervskøbskunder - Se § 11
5: Vejledning om varemodtagelse etc. for nyetablerende kunder. - Se § 12
    (( Hvis der IKKE er nogen på modtageadressen HELE DAGEN fra ca kl. 08.30 - ca 16.00,  skal alternativ forsendelse FORUD aftales, da vore normale
    transportpartnere som Danske Fragt mænd, GLS etc. IKKE kommer igen med varen uden ny fragtbetaling. )


( Vi har forsøgt at gøre emnet nemt / nemmere og overskueligt for forskellige kundegrupper )

*******************************************

A: PRIVATE KUNDER som er  NYE firma KUNDER under etablering:
Må indledningsvis henvende sig til os pr. tlf. el. mail for yderligere vejledning - vi sælger kun til erhvervskunder og på vilkår til  erhvervskunder.
Alle PRISER er excl. fragt og moms og evt. ekspeditions-engrosudtagningsgebyr.


B: ERHVERVSKUNDER - Specielt for NYE / - IKKE registrerede :

        Ordre - & betalingsforløbet som standard :

      1: Ordre afgives / aftales pr. tlf., mail ( el. ved showroombesøg ) el. v/ køb direkte på vor netshop
      2: Faktura pr. email -
               2a: Shopdisplay.dk  bankkonto - : ( reg. nr.: ...... Konto nr.: .......... ) Fremgår af vore fakturaer..
      3: Betalingsregistrering hos Shopdisplay.dk
      4: Vareforsendelse:
               a) Dag / dag
               b) Oplyste / aftalte leveringstid - produktafhængigt
               c) Nogle varer fragtfri afhentning i Farum
      5: Varemodtagelse: - Vigtigt ! Se mere nedenfor under § 12 samt under § 11 Andre - betingelser - detail specificeret.

1. Hovedbetingelser for ERHVERVSKØB :

    1.1 Standard betingelser er gældende for såvidt intet andet er aftalt skriftligt i hovedaftalen.( Dvs. tilbud el. ordrebekræftelse ) -- ( Venligst bemærk .. fremhævede emner ! )

2: Leveringstid:
    . Dag / dag levering fra Farum el. externe importlagre er gældende for mange artikler.

    . 2 - 4 dage gælder for de emner som ligger klar men skal slut overfladebehandles f.eks. giner, mannequinner, torsoer.
    . 2 - 4 uger kan herudover forventes  produktafhængigt for såvel std. inventar soms kundeproducerede artikler.
    . For så vidt varen er på lager i Farum ( f.eks. mange inventarartikler ) kan der også selv-afhentes.
      ( Faktiske lev. tid på bestillingstidspunktet indhenter vi gerne oplysning om )

3: PRISER:
    Exclusiv fragt, montering og moms, hvis disse ikke er angivet særskilt. -- ( Vi giver gerne overslag på fragt og montering ) - Excl. evt. ekspeditions - el. engrosudtagningsgebyr.
    Excl. skruer og rawplugs for væg- og gulvmontering af vægskinner / søjler. Paller og pallerammer er en del af inventarordren og tages ikke retur.
    3.1: Minimumskøb excl. fragt/moms og engrosudtagnings/-håndterings gebyr. - For køb under kr 500,00 - gebyr kr 50,00. - Ved ekstraordinært lille køb under
           kr  250,00 - gebyr kr 100,00. - Køb under kr 350,00 - gebyr kr 75,00
           (For bøjler og relaterede produkter gælder særskilte regler - se øverst på bøjle undersiden www.dangent.dk)

    3.1.0: OFFENTLIGE - & KOMMUNALE kunder:
              Gebyr ved håndtering af fakturering igennem det digitale  EAN nr. system - kr 25,- pr. faktura.

    3.2: Emballagetillæg: For visse forsendelser vil emballage f.eks. i form af europaller og pallerammer tillægges fakturaen til den gældende std. takst.
    3.3: MONTERING: Kr 380,00 pr mand/time + kr 40,00 for montørbil excl. til / fra kørsel, excl. materialer og excl. evt. parkeringsafgift.

4: LEVERING: - Det er vigtigt, at....
    ·    der er nogen til at tage imod ( ellers går varerne retur til fragtcentralen og dermed til os - med modtageforsinkelse til følge )
    ·    Pakker og / el. Paller skal kontrolleres for skader - ved modtagelsen
    ·    Har du fået alle colli - opført på fragtbrevet
    ·    Hvis du finder skader på emballagen skal du notere det på fragtbrevet
    ·    Hvis du efter modtagelsen finder skjulte skader, skal du omgående reklamere til transportøren samt underrette Dangent.
    Varen er leveret ab fabrik/lager. ( Ex works (exw) Incoterms 2000. Kunden betaler fragt / transportomkostningers faktiske beløb el. angivne beløb i pristilbud, hvis et
    sådant er angivet som fast beløb.

    Efter behov og tid leveres INVENTAR helst med møbeltransport / eller direkte transportfirma for sikker transport.
    For dag / dag transporter anvendes anerkendte danske firmaer som Dsv  og Post Nord pakkeservice i Shopdisplay.dk  valg.
    ( Se også under ‚andre betingelser udspecificeret - for varemodtagelsen )

    4.1:  Shopdisplay forbeholder sig retten til ikke at levere til en kunde i særlige tilfælde. Evt. forudbetaling aftales tilbageført.

5: Leverings - og transportforsinkelse:
    Shopdisplay hæfter ikke for evt. følger og ulemper af en forsinket transport. Skulle transporten ikke nå frem til køber indenfor det normalt antagede tidspunkt næste dag -
    dvs. ofte senest kl. 13-14.00, er det op til køber at kontakte Dangent for eftersøgning af den pågældende leverance. ( Vi gør opmærksom på - udfra egne erfaringer -

    specielt i Københavns området, at alle leverancer ikke altid når  at blive udkørt på fredage )

6: AFBESTILLING:
    Varerne kan efter underskrift af tilbud el. ordrebekræftelse el. email-bekræftelse IKKE LÆNGERE afbestilles, da varerne produceres og hjemtages udelukkende til din
    forretning / dit formål, henhv. udtages og pakkes særskilt.

    Se også § 10.7 - nedenfor omkring annullering af ordre foretaget i vor Netshop

7: RETURNERING:
    Varerne kan som hovedregel IKKE returneres/krediteres/fratrækkes fra fakturaen eller ombyttes uden særskilt forudgående aftale.
    7.1: Skaffevarer og special kundeproducerede varer tages IKKE RETUR.
    ( se også ‚andre betingelser - udspecificering )

8: ‚Force majeure‘ og lignende:
    Shopdisplay er IKKE ansvarlig for kundens omkostninger / følgeomkostninger i forb. med evt. force majeure og lign. underleverandørsvigt ( f.eks. manglende el. for sen
    levering ), strejker el. transportuheld. Men vil - efter aftale med kunden - arbejde på bedst mulig afhjælpning.

9: EJENDOMSFORBEHOLD:
    Shopdisplay forbeholder sig den fulde ejendomsret til produkterne indtil fakturaens fulde beløb med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.
    Ved manglende betaling kan Shopdisplay således tilbagetage produktet.

10: BETALINGSBETINGELSER:
     Når der helt el. delvis er tale om specialprodukter samt ordrer over kr 8.000,00 excl. moms, følgende: ( Aftales nærmere forud - se i hovedtilbuddet du modtager ! )

     A) Ved ordreafgivelse / underskrift / tlf. el. email akcept af ordrebekræftelse: 50 % inkl. moms ( aftales )

     B) RESTbeløbet fordelt med ca 30% før faktisk afsendelse af ordre fra Farum, for modtagelse i butikken.

     C) Slut restbeløb Netto kontant v/ fysisk levering og fremsendelse af hoved-/delfaktuaer.
     Monteringsomkostninger og diverse ekstra indenfor 1 uge fra fakturadato.

     Alternativt:

    D) Anfordringsgaranti fra din bank på det totale aftalebeløb iflg. ordrebekræftelse. Leveringstidspunkt er varernes ankomst i butikken excl. montering. Resten indenfor 1 uge
        fra fakturadato.

    E) Ved mindre ordrer - for produkter vi IKKE normalt skal have på lager, fakturerer vi HELE beløbet FORUD for betaling FØR hjemtagelse. Dette vil fremgå forud  pr. tlf. / mail og på fakturaen
        ( Dette er - udfra erfaring - udelukkende for at lette håndteringen i vor organisation )


    10.1 Ved senere betaling tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned ( dog mindst efter rentelovens regler ) af den til enhver tid værende restgæld.. - Samt rykkergebyr min.
           kr. 100,00 pr.gang, maximum 3 gange. Ved udeblivelse tilsendes - efter den nye lovgivning af år 2005 - 1 stk. oplysende rykker skrivelse ( og EU direktiv gebyr kr 310,- pr. 2017 ) hvorefter sagen overgives til
           domstols fogedens inddrivelse eller som advokat incasso i Shopdisplay's valg.

            I evt. sager hvor kunden efter vor opfattelse uretmæssigt vægrer sig ved betaling i.h.t. vore betingelser vil kunden blive slettet fra vor register og evt. senere / efterleveringer vil ikke kunne finde sted direkte eller indirekte.

    10.2: Såfremt levering udskydes p.g.a købers forhold (fordringshavermora), er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at
             foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

    10.3: En eventuel reklamation over dele af det leverede inventar / tilbehørsprodukter må IKKE medføre tilbageholdelse af betaling på det øvrige inventar. - Vi vil
            behandle enhver reklamation / produkt-fejl så hurtigt og seriøst, som det er praktisk gørligt.

     10.4 Tilbagekaldelse af evt. mængde- eller lign. rabat / reduktion:
             Evt. rabataftale er betinget af overholdelse af betalingsbetingelser på hovedfakturaen. I det tilfælde denne IKKE overholdes efter 1. påmindelse er denne ekstraordinære rabataftale af betragte som 'nul and void'
             dvs. som om denne ikke var indgået, hvorfor det totale beløb er at erlægge, samtidigt med lovpligtige rykkergebyrer og renter.

     10.5: Køb via vor netshop - forud betaling:
             Vi anvender Paypal ( verdens største betalingsformidlingsfirma ) som ikke har adgang til betalinger med alm. Dankort, men derimod bl.a. Visa Dankort.
             Beløbet trækkes ved ordrebestilling. Vi kommunikerer herefter straks med kunden omkring selve leveringen.

     10.6. Ved køb igennem vor netshop forbeholder vi os ret til at fratrække evt.udestående beløb fra kundes firma / firmagruppe fra tidligere kreditkøb inden levering.

     10.7  Ved ordre / køb igennem vor netshop, hvor der INDEN faktisk fysisk levering ønskes tilbagekaldelse af ordre og returnering af indbetalte beløb, forbeholder vi os et ekspeditionsgebyr kr 100,00 for udfyldelse
             af faktura, kredinota og returnering af aftalte beløb.*** *** *** *** ***

11:  ANDRE BETINGELSER - henhv. udspecificerede DETAIL - BETINGELSER:
       ( Naturligt for butiksindretningssektoren vil der være mange ‚førstegangs‘ kunder, der først skal skaffe sig egen viden og erfaring. Disse ekstra §‘er er en vejledning og
        hjælpeinformation til dette: )

12:  MODTAGELSE AF VAREN: - VIGTIGT !!!!!
      Hvis der IKKE er nogen på modtageadressen HELE DAGEN fra ca kl. 08.30 - ca 16.00, skal alternativ forsendelse FORUD aftales, da vore normale transportpartnere
      som Danske Fragt mænd,
      GLS etc. IKKE kommer igen med varen uden ny fragtbetaling.

12.1: BESKADIGELSE AF EMBALLAGE EL. VARE - VED MODTAGELSEN:
        1: Kunden skal STRAKS reklamere til CHAUFFØREN.
        2: Kunden skal straks notere på fragtbrevet ( hvor chaufføren skal have modtagekvitteringen )‚ VAREN ER MODAGET MED BESKADIGET EMBALLAGE‘ ( og
            evt. anden tilsvarende tekst - tilføjelse )
        3: Kunden skal straks herefter kontakte Shopdisplay og oplyse omfanget af beskadigelse, evt. tage foto af dette.
            Herefter skal kunden åbne emballagen for at konstatere om dele af varen faktisk har taget skade ( HVILKET ofte IKKE er tilfældet ).
            Hvis dele af produktet har taget skade, tages helst foto - og det aftales herefter med Shopdisplay  i.h.t. vore std. lev. betingelser om emnet kan og skal udbedres eller
            helt omleveres.
            Original emballagen SKAL beholdes sammen med det beskadigede produkt indtil transportfirmaet har behandlet vor transportreklamation og evt. har foretaget
            besigtigelse af emnet hos jer ( Iflg. danske fragtmænd optil ca 3 uger
            Derefter aftales returnering til Shopdisplay eller  bortskaffelse i Shopdisplay's valg.

        4: Ved fragtskader der er skjulte og ikke kan ses på selve emballagen tager vi forbehold for vor transportleverandørs skadesbehandling i relation til den økonomiske reduktion eller genproduktion.
             Det er kundens ansvar ved modtagelsen, at reklamere overfor transportchauffør skriftligt ( dvs. notere på kvitteringsmaskinen ' emballage ødelagt el.  vare beskadiget' ) Hvis skaden er skjult kræver det kundens rimelige bevis overfor transportør,
             skaden er sket under transporten. Til formålet tages fotos bå¨de af emballage før udpakning og de skadede emner.        4: Hvis omtalte procedure IKKE følges vil erstatning fra transportør og Dangent bortfalde.

        5: Konstateres en skade eller anden reklamationsberettiget årsag efter åbningen af emballagen følges beskrivelsen i punkt 3 herovenfor.

        6: Vi minder om at inventaroverflader specielt er ømfindtlige overfor bl.a. slag, der kan ridse eller krakelere overfladen.

13:LEG MED NÅR VI INDRETTER:
      Indretnings / produkt rådgivning á kr 500,00 pr. time beregnes kun i særlige tilfælde ved ekspedition fra kontor og showroom, og vil således blive aftalt forud. Kunden medtager
      f.eks. egen grov måloptegning af lokalet og evt. foto, hvorefter vi kan være behjælpelig på det forudaftalte tidspunkt til sammen at finde den rigtige indretningskombination,
      hvad angår design og prisleje. Som hovedregel finder vi det vigtigt, at du som kunde er direkte delagtig i indretnings- og tibehørsløsningen i form af displays af
      giner / mannequinner, gulvstativer og bordvalg.

     I de tilfælde - af særlige årsager - et indretningsmøde finder sted i dine lokaler - aftales forløbet forud.

14: Produkt- indretningsinformation:
      Tegninger, specifikationer og lign. som er udleveret før el. efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og skal returneres, hvis dette udbedes af sælger.
      Enhver form for brug heraf er kun tilladt efter skriftlig aftale. Produktkopering er ikke tilladt.
      Shopdisplay  forbeholder sig Copyright på særlige produktkategorier samt en indretningstegning.

15: Produktændringer / tolerancer:
      Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikiationer. Alle oplysninger om dimensioner er enten nøjagtige eller angivet som et systemmål,
      hvorfor Shopdisplay ikke er ansvarlig for følgerne af kundens egne opmålinger / monteringer, men er til hver en tid behjælpelig med hvorledes opgaven skal takles.

      Ved specialordrer som f.eks. kroge for rillepanelvægge er der en produktions antalstolerance + / - 5 %. Produktionen vil opstarte en lidt støre produktion med få %,
      for at det skal kunne lykkes med min. antallet. Som regel lykkes hele produktionen og kunden aftager og betaler så også for det lidt større antal som er lykkedes.

      Maximum vægte / belastning  på inventardele er det pr. kutyme ikke muligt at angive, men er til hver en tid op til kunden selv af afprøve / objektivt at vurdere.. Alle
      inventarprodukter er produceret til de enkelte formål, som er gængs i branchen, men der kan tænkes i butikkens brug af disse at forekomme situationer, der ikke er forudset.
      Shopdisplay giver gerne vejledende oplysninger på specifikke forespørgsler.

16: Reklamationer, mangler, transportbeskadigelser etc.:
      Naturligt for butiksindretningssektoren vil der være mange ‚førstegangs‘ kunder, der først skal skaffe sig egen viden og erfaring. ( Denne § er en vejledning og hjælpinformation til dette: )
      Ved levering skal køber STRAKS og senest 5 dage fra levering foretage en sådan undersøgelse af det solgte / modtagne, som ordentlig forretningsbrug kræver.
      Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget, en mangel og ikke straks reklamerer skriftligt, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
      16.1 Såfremt der konstateres mangler ved det solgte, er sælger berettiget til efter eget valg at forestå afhjælpning eller erstatte mangelfulde varer med kontraktmæssige.
      Køber kan ikke i anledning af mangler gøre anden misligholdelsbeføjelse gældende, og således er køber afskåret fra at kræve fuldstændig omlevering, kræve forholdsmæssigt
      afslag eller erstatning, det være sig for værdiforringelse, udgifter til mangeludbedring, driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. Forandringer af eller indgreb
      i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
      16.2 Mangler i varernes kvalitet ved en dellevering kan ikke være årsag til købers ophævelse af den resterende ordre / kontrakt eller tilbageholdelse af betaling.

      16.3: Ansvarsbegrænsning:
              Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre former for tab i forbindelse med aftalen, herunder indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved
              det solgte. Skal et beskadiget produkt bruges i een eller anden forbindelse er Shopdisplay uden ansvar for forsinkelse eller omkostninger i den forbindelse.

      16.4: Produktansvar:
              Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Sælger har produktansvars forsikring hos et anerkendt
              dansk forsikringsselskab

17. Returnering, ombytning  & annullering:
     Produkter tages IKKE retur el. ombyttes. - Vi satser på, til kundens fordel på hurtige efterleveringer f.eks. i forb. med butiksåbninger.
     17.1: Skaffevarer / specialproducerede artikler (= ikke normal lagervare ) hjemtaget netop til den enkelte kunde tages ALDRIG retur. ( Vi bestræber os på i fælles
             skab med dig, at du har alle oplysninger forud for din beslutning og handler iøvrigt kun med kvalitativt gode produkter ).
     17.2: Skulle der foreligge en særaftale for et std. produkt , tages det kun retur efter forudgående nærmere aftale og med branche-kutyme fradrag på 20 - 25 %, dog
             minimum kr 250,00. - Samt kunden betaler altid oprindelig tilsendelsesfragtomkostning.
     17.3: I det tilfælde, at køber er berettiget til at returnere nogle emner med henblik på ombytning eller af hjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i
             original emballage / godt emballeret og for  købers regning og  risiko. Varen skal herudover være ubrugt, uden overfladeskader ( for så vidt der ikke er tale om
             forudgående transportskade reklamation ) og i korrekt udseende  og funktionsdygtig.
     17.4: I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber. Efter afsluttet reparation eller ved
             ombytning overdrages det / de nye emner til køber på samme mådesom ved hovedordren.
     17.5: Annullering:  Igangsatte ordrer papir- eller produktionsmæssigt kan IKKE annulleres. Skulle der være et sådan kundeønske forbeholder Dangent sig at kunden betaler de allerede
              påløbne produktions- eller administrationsomkostninger  ( f.eks. ordrebekræftelse, a'conto faktura etc.) Et beløb der ikke kan være mindre end kr 500,00.

18. Transport af rettigheder og pligter:

      Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i hehold til aftalen til 3. mand. ( F.eks. produktion, overfladebehandling, pakning og transport samt
      evt. montering ).

19. Tvistigheder:
      Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres som voldgift.eller i Dangents valg ved domstolene efter dansk ret med vort firmas hjemting som værneting uden
      hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.Med venlig hilsen

S H O P D I S P L A Y. dk

Farum - Tlf.: 44 99 51 09

Email: Send mail via kontakt / ordre øverst på vor hjemmeside.